کارگروه آموزش فاوا

این کارگروه با هدف تکمیل و بروز رسانی دوره های آموزشی با حضور جمعی از مدیران فاوا ی شرکتهای برق منطقه ای و توزیع و تولید برق تشکیل گردیده است این گروه،گروهی باز میباشد و تمامی کاربران میتوانند عضو شوند.

اعضای گروه      
Fresh Boarderadmin 13   پنج شنبه آبان 27, 89 9:17 pm

cron